Turku Rogaining Nightsprint 13.11.2023

Ratamestarin lausunto

——————————————-
Lisäys 12.11.
Rastin 169 länsipuolella sijaitseva laajahko ryteikköalue on syksyn sateiden myötä kerännyt pohjalleen niin runsaasti vettä, että sen läpi rymytessä kastuu muutakin kuin pelkät nilkat. Alue on kuvattu rogainingkarttaan ”Hidastava metsä” -kuvauksella, mutta alueen kahluuelementti ei käy kilpailukartasta ilmi. Ratamestari suosittelee lähestymään rastia pohjois-itä-etelä -sektorista.
——————————————-

Kilpailumaasto on osalle kilpailijoista tuttu 10 vuoden takaa vuoden 2013 Turku Rogaining Sprintistä. Alue on nyt kuitenkin rajattu uudestaan siten, että mukaan on saatu myös uusia alueita.

Kaupunkimaastona metsäalueilla on runsaasti polkuja. Osa poluista on tähän vuodenaikaan runsaiden lehtien peitossa ja osittain heikosti maastossa havaittavissa jopa valoisaan aikaan. Pimeys ei varmastikaan paranna havaittavuutta.

Suunnistuskartan vanhin osa on vuodelta 2008, joten kasvillisuuskuvaukset eivät välttämättä kaikilta osin ole ajan tasalla. Etenemistä hidastavaa vihreää kartalla on verraten vähän ja maaston kulkukelpoisuus on pääosin hyvää myös metsän puolella. Kasvillisuutta enemmän vauhtia metsän puolella hidastavat maaston korkeuserot, jotka yksittäisissä mäissä ovat enimmillään 30 metrin luokkaa. Perinteiseen tapaan kaikki rastit eivät suinkaan sijaitse maaston alimmissa kohdissa.

Muutamalla rastivälillä junarata ja sen sallitut ylityskohdat vaikuttavat reitinvalintoihin. Alla olevassa kuvassa junaradan pohjoispuolella ei saa kulkea, koska kielletty rata-alue rajoittuu kiellettyyn tonttialueeseen. Mallikuvassa junaradan eteläpuolelta saa kulkea, koska rata-alueen ja tonttialueen välissä on kapea sallittu kaistale. Mittakaavasta johtuen väli näyttää kartalla kapealta, mutta mallipalan sallitun kulkuvälikön leveys maastossa on n. 10 metriä, joten riittävä turva-etäisyys junarataan on helppo säilyttää.

Kilpailualueella on viisi liikennevaloristeystä. Liikennevaloristeyksissä on noudatettava jalankulkijoiden liikennevaloja. Ainakin osa liikennevaloristeyksistä on helposti väistettävissä sopivalla reitinsuunnittelulla.

Alueen itälaidassa pohjois-eteläsuunnassa virtaava Raisionjoki on ylitettävissä kuivin jaloin ainoastaan karttaan merkittyjä siltoja pitkin. Rata on suunniteltu siten, että Raisionjoen ylittämisestä kahlaamalla ei ole saavutettavissa erityistä hyötyä.

Kaikilla metsärasteilla on heijastin. Lisäksi heijastimia saattaa olla myös joillain valaistulla alueella olevilla korttelirasteilla.

Kilpailun lähtöalueena toimiva kenttä on päällystetty. Lauantaina kaksi päivää ennen kisaa arviolta 10-15 % lähtöalueesta oli sateiden jäljiltä vesilammikoiden peitossa. Lähtöalue on mitoitettu siten, että kenenkään ei kuitenkaan tarvitse vesilammikossa reitinsuunnittelun aikana seisoa. Myös sunnuntaille ennustetaan sateita, joten lähtöalueen päällyste ei välttämättä ehdi maanantai-illaksi kuivua, vaikka kisan alkuun tällä hetkellä ennustetaankin mahdollista poutasäätä. Reitinsuunnitteluun kannattaa asennoitua sillä ajatuksella, että karttoja ei välttämättä pysty asettamaan maata vasten. Vaikka kartat ovat karttamuovissa sateensuojassa, niin karttapaperit itsessään eivät ole vedenkestäviä. Tämä kannattaa huomioida, jos karttoja ottaa pois muovista reitinsuunnittelun ajaksi. Lähtöalueella ei ole sateensuojaa sateen varalta.

Maasto on sateiden jäljiltä liukas ja jalkinesuositus on suunnistusnastari tai muu nastapohjainen maastojuoksukenkä. Tällä hetkellä sääennuste ennustaa lämpötilan laskevan pakkasen puolelle maanantaina loppuillasta. Mikäli märät tienpinnat ja kalliot ehtivät jäätyä jo kisan aikana, se entisestään korostaa nastojen tarvetta.

Rasteista 27 sijaitsee suunnistuskartalla ja 11 rogainingkartalla.

Kilpailualuetta rajaa kaksi varsin laajaa kiellettyä aluetta, Meyerin Pernon telakka sekä Rannikkolaivaston Pansion tukikohta. Näistä jälkimmäinen saattaa olla jopa monelle turkulaiselle entuudestaan vieras. Joillekin taas mahdollisesti hyvinkin tuttu jo varusmiespalveluksen ajoilta. Niille, joille paikka on vieras, tarjoaa RLAIV-bonusrasti mahdollisuuden aistia kisan tiimellyksessä pienen välähdyksen merisotilaallista tunnelmaa.

Antoisia suunnistuselämyksiä Pimeässä Pansiossa!

Turussa 11.11.2023
Ratamestari