Turku Rogaining Sprint 28.5.2023

Ratamestarin lausunto

Kilpailumaasto

Kevään sprintti juostaan Hirvensalossa, joka on vuosien varrella hyväksi ja paikoittain haastavaksikin todettua suunnistus- ja rogainingaluetta. Kilpailualue on maastoltaan monipuolista sisältäen alavien asutusalueiden väliin jääviä kalliomäkiä ja metsäalueita.

Rakentaminen on ollut saarella viime aikoina vilkasta ja muutamat alueet saaren keskiosissa jotka olivat vielä mutama vuosi sitten maaseutumaisia ovat muuntuneet pientaloalueksi.

Metsäalueet ovat runsaasta asutuksesta johtuen polkurikkaita ja siten melko helppokulkuisia. Pieniä poikkeuksia lukuunottamatta metsissä ei ole tehty suurempia hakkuita tai metsätöitä. Pääosalla kallio- ja metsäalueita pystyykin siis polkujen ulkopuolellakin etenemään hyvällä nopeudella, sitten kun mäkien päälle on päässyt kiipeämään.

Kohtuullisen suurista korkeuseroista johtuen mainitut kalloalueille nousut antanevat paikoittain riittävän fyysisen haasteen. Yli 40 metriin merenpinnasta kohoavia mäenhuippuja on alueella 5 kappaletta ja pienempiä 25-40 metrisiä vielä tuplasti enemmän.

Kilpailualueella on muutama leveämpi mereen laskeva oja, joita ei kuivin jaloin pysty ylittämään. Niistä pohjoisin Pikisaaren suunnalla oleva on niin leveä että ylitys vaatii uintia, mikä lajisääntöjen mukaan on toki sallittua mutta ei tässä tapauksessa suositeltua saati järkevää. Mitään näistä ojista ei ole kuitenkaan pakko ylittää, kaikkien kohdalta löytyy kiertomahdollisuus ja kaikki rastit on haettavissa kuivin jaloin.

Saarella on jonkin verran heinäpeltoja ja viljelemätöntä peltomaata jotka saa kilpailussa halutessaan ylittää.

Muutos rastipisteiden esittämiseen rogainingkartalla

Reittisuunnittelun helpottamiseksi kaikki rastit on tällä kertaa merkitty rogainingkarttaan ja suunnistuskarttojen alueella toki myös kääntöpuolen suunnistuskartoille.

Suunnistuskarttojen rajaukset on näytetty rogainingkartalla katkoviivoituksella ja niillä olevat rastipisteet vihreällä värillä. Tämä muutos on tehty reittisuunnittelun sujuvoittamiseksi, jotta koko viidentoista minuutin suunnitteluajan voisi käyttää reitin suunnitteluun eikä aikaa kuluisi rastien kopioimiseen kartalta toiselle.

Kilpailun aikana kannattaa kuitenkin ehdottomasti käyttää suunnistuskarttoja niiden alueella liikkuessa. Suunnistuskartat ovat huomattavasti tarkempia ja kaikki rastipisteet kuten kivet, kumpareet jne. eivät myöskään näy rogaininkartan puolella.

Rastipisteet ja määritteet

Rogainingkartalla on 18 rastia ja suunnistuskartoilla yhteensä 20 rastia. Rastipisteiden sijainti vaihtelee helposta keskivaikeaan.

Muutamat oletettavasti hieman haastavammat rastipisteet ovat suunnistuskarttojen alueilla. Rogainingkartan pisteet ovat selkeissä maastonkohdissa, joskin rastilippujen sijoittelussa on pyritty huomioimaan se että ne eivät osuisi satunnaisten alueella liikkuvien ihmisten näkösälle tai näkyisi liian kauas oletettuun päätulosuuntaan.

Rastinmääritteet on painettu karttaan siten että ne ovat samalla puolella kuin kartta jota tulee käyttää rastille suunnistettaessa. Rastinmääritteitä ei ole saatavilla erillisenä liuskana.

Kenkäsuositus
Nastaton maasto-/polkujuoksukenkä.

Loppusanat
Tuttuun tapaan onnistunut suoritus vaatii hyvää etenemisnopeuden arviointia kartan eri osissa jo reitin suunnitteluvaiheessa ja vähintään kohtuullista suunnistustaitoa. Suurimmalla osasta metsäalueita suoraviivaiset reitinvalinnat lienevät nopeimpia, mutta pienipiirteisillä alueilla kannattaa pysyä tarkkana etenkin jos vauhti on kova.
Kilpailukeskus on suhteellisen keskellä karttaa, joten reittisuunnitteluun on tarjolla suuri määrä vaihtoehtoja. Alue on tällä kertaa kohtuullisen laaja, joten oletettavasti pääosan kilpailijoista kannattaneekin jo suunniitteluvaiheessa miettiä mille kartan osille suorituksensa keskittää.

Tervetuloa ja nautinnollista kisaa kaikille!

-Ratamestari
Esa Jokioinen