TRWS 2024 / Ratamestarin lausunto

Tervetuloa vuoden 2024 Winter Sprint -kilpailuun Kupittaalle, tälle kisalle poikkeuksellisenkin urbaaniin maastoon. Luvassa on city-rogainingia, joka sisältää mm. lähiösprinttiä, reitinvalintaa ruutukaava- ja esikaupunkikortteleissa sekä metsäsuunnistusta urbaaneissa lähimetsissä. Etenkin kilpailualueen pohjoisosassa on aivan viime viikkoinakin järjestetty useita suunnistustapahtumia. Tämä saattaa johtua siitä, että kilpailualue rajautuu osin ensi kesän veteraanien maailmanmestaruuskisojen (WMOC 2024) harjoituskieltoalueeseen.

Kilpailukeskuksena palveleva Kupittaan palloiluhalli tarjoaa kilpailuun valmistautumiseen ja suorituksen jälkeiseen huoltoon viihtyisät ja toimivat tilat.

Kilpailumaasto on vaihtelevaa ja nopeakulkuista kaupunkialuetta. Kilpailualueella on niin Engelin ruutukaavaa, vuosisataisia puistoja ja kulttuurimaisemia, upouusia julkisrakennuksia, pientaloalueita ja lähiötä kuin toisaalta yhtenäisiä, suojeltuja metsäalueitakin. Korkeuserot ovat alueella pääosin kohtuullisia, muutamin huomattavin poikkeuksin.

Suuri osa matkasta taitettaneen jonkinlaista päällystettyä kulkuväylää pitkin, joten jos keli on hyvä, maasto sattaa olla hyvin nopea. Siksi kilpailualuekin on melko suuri. Toisaalta monet polut ja auringon osin sulattamat alueet ovat kauttaaltaan jäisiä. Jos jään päälle vielä sataa lunta, voi liukkaus hidastaa menoa huomattavasti.

Jalkinesuositus kovalle ja osin jäiselle alustalle: nastalenkkarit.

Kilpailussa on käytettävänä kaksi A3-kokoista karttalehteä, joista toisella on koko kilpailualueen kattava rogainingkartta ja toisella on kaksi sprinttisuunnistuskarttapalaa. Rasteista 19 on suunnistuskarttojen alueilla ja 19 ainoastaan rogainingkartalla. Kaikkien rastien rastimääritteet on merkitty rogainingkarttaan. Kisan kaksi juomarastia (78 ja 138) on merkitty sekä rogaining- että suunnistuskarttoihin.

Kilpailualueen poikki kulkee useampia kielletyn alueen rasterilla merkittyjä nelikaistaisia teitä, joiden ylittäminen tai alittaminen on kieltoalueilla sallitua vain rogainingkarttaan merkityistä ylitys- tai alituspaikoista. Kaikki merkityt ylityspaikat näkyvät rogainingkartalla. Kilpailukeskuksen edustalla kulkeva Lemminkäisenkatu tulee ylittää suojateitä pitkin.

Kilpailualueella on myös paljon liikennevaloristeyksiä. Rogainingkarttaan merkityistä ylityspaikoista kuitenkin vain kahdessa on liikennevalot. Ne ja vain ne on merkitty karttaan liikennevalojen kuvalla. Muita, merkitsemättömiä liikennevaloristeyksiä alueella on lukuisia. Toimikaa turvallisesti ja noudattakaa liikennesääntöjä.

Kilpailualue rajautuu osin ensi kesän veteraanien maailmanmestaruuskisojen (WMOC 2024) harjoituskieltoalueeseen. Se on karttaan merkitty kielletyksi alueeksi. Rogainingkartan alueella kaikki sellaiset kadut tai kevyen liikenteen väylät, jotka on esitetty kulkevan kielletyn pihamerkinnän läpi, ovat sallittuja.

Toivotan teille elämyksellistä kilpailua.

Olli Välke