Päivityshistoria

  • 10.11. Lisätty varomääräyksiin maininta alueella sijaitsevasta vaarallisesta louhosalueesta
  • 11.11. Lisätty maininta Naantalintien pohjoispuolen rastien sulkeutumisesta klo 20:00.

Turku Rogaining Nightsprint 13.11.2023

Alustava kilpailuohje

Lopullinen kilpailuohje nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla

1. YLEISTÄ
2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
5. PYSÄKÖINTI
6. KIELLETYT ALUEET
7. ENSIAPU
8. KILPAILUNUMEROT
9. KILPAILUMAASTO
10. VAROMÄÄRÄYKSET JA VAKUUTUKSET
11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
12. RASTIMÄÄRITTEET
13. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
14. JUOMARASTI
15. EMIT-LEIMAUS
16. LÄHTÖ
17. KUUMA RYHMÄ
18. MAALI
19. KANGASMERKIT
20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT
21. TULOKSET
22. PALKINNOT
23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS
24. MAJOITUS
25. LÖYTÖTAVARAT

Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen yksittäisiä kilpailijoita.

1. YLEISTÄ
Kilpailuun on ilmoittautunut 138 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 61 kilpailijaa ja
joukkuesarjoissa 36 joukkuetta.

2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja Samuli Laine, gsm 040-741 9635, rogaining@ivk.fi
Järjestelysihteeri Julie Parente, rogaining@ivk.fi
Ratamestari Juha Nappu
Apulaisratamestari Emma Ojala
Lähtö- ja maalivastaava Teppo Laine
Tulostoimiston päällikkö Hannu Arki (TuMe)
Huoltopäällikkö Annika Piispanen
Tiedottaja Pirjo Hovi-Hairisto

Kilpailijoidenedustaja Kristiina Bütt (Rymättylän Märssyvahdit)

3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
Maanantai 13.11.2023
• 17.00 Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa
• 17.00 WC-tilat kilpailijoiden käytössä
• 17.30 Emit-korttien nollaus alkaa
• 17.45 Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa
• 18.00 Lähtölaukaus
• 18.15 Juomarasti aukeaa
• 18.30 Maali aukeaa
• 18.30 Kilpailukeskuksessa sijaitseva juomapiste aukeaa
• 19:50 Juomarasti suljetaan (leimasin ja rastilippu jää rastille 20.00 saakka).
• 20.00 Kilpailuaika päättyy
• 20.00 Naantalintien pohjoispuolella olevat rastit suljetaan (*)
• 20.30 Maali suljetaan
• 21.00 Kilpailukeskus suljetaan
• 21.00 WC-tilat suljetaan

(*) Tehostaaksemme rastien poishakua, Naantalintien pohjoispuolella olevat rastit suljetaan kilpailuajan päättyessä klo 20.00. Rasteja aletaan keräämään pois maastosta heti klo 20.00 ja poiskeruu aloitetaan pohjoisesta kaikkein kauimpana kilpailukeskusta olevista rasteita. Kaikki Naantalintien eteläpuolella olevat rastit pidetään maastossa maalin sulkeutumiseen klo 20.30 saakka, mikäli kilpalijoita on vielä silloin maastossa.

4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
Kilpailukeskuksena toimii Paakarlan seurakuntakoti, Laivateollisuudenkatu 28, 20240 Turku.

Kilpailutoimiston puhelinnumero on 044-575 9223. Numero on käytössä vain kilpailupäivänä klo 09.00-22.00, muina aikoina yhteydenotot suoraan kilpailunjohtajaan. Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse ilmoittautua kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen. Kilpailutoimistossa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailunumeroa vastaan.

Kilpailukeskuksessa on myynnissä partiolaisten adventtikalentereita hintaan 10 €. Kalenterit myynnissä koko kilpailutoimiston aukioloajan. Maksuvälineenä käteinen, maksukortti tai MobilePay.

5. PYSÄKÖINTI
Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuskartan osoittamille pysäköintialueille pysäköinninohjaajien opastuksen mukaisesti.

6. KIELLETYT ALUEET ENNEN KILPAILUN ALKUA
Kilpailijat voivat liikkua ja verrytellä kilpailukeskusalueella, ks. kilpailukeskuskartta >>. Muualla verryttely ja
liikkuminen muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana on kielletty.

7. ENSIAPU
Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät, naarmut) itsehoitoa
varten. Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh. 02 313 8800.
Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.
Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon voi tilata
kilpailutoimistosta, gsm 044-575 9223.

8. KILPAILUNUMEROT
Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Joukkuesarjoissa kaikilla joukkueen jäsenillä on oma kilpailunumero.
Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se näkyy esteettä eteenpäin.
Kilpailunumerot ja niiden kiinnittämiseen varatut hakaneulat ovat kilpailijoiden itse noudettavissa
kilpailutoimiston vieressä olevasta telineestä.
Kilpailunumeroita ja hakaneuloja ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.

9. KILPAILUMAASTO
Kilpailumaasto koostuu useista erillisistä mäkisistä metsäalueista ja niitä yhdistävistä vauhdikkaista korttelisuunnistusosuuksista.
Alueella on runsaasti omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostaloasutusta sekä teollisuusalueita.

Tarkempi kuvaus ratamestarin lausunnossa >>

10. KIELLETYT ALUEET, VALOKUVAUSRAJOITUKSET JA VAROMÄÄRÄYKSET

Rasti 555 sijaitsee sotilasalueella, jossa liikkuminen ilman lupaa on kielletty. Rastin sijoitteluun on kilpailua varten hankittu erillislupa. Rastia tulee lähestyä ja rastilta tulee poistua karttaan tarkasti rajattua, kielletyn alueen merkinnöillä ympäröityä sallittua kulkuväylää pitkin. Sotilasalueen valokuvaaminen on kielletty.

Kilpailumaastoa halkoo itä-länsisuunnassa vilkasliikenteinen Naantalintie. Tie on merkitty kilpailukarttaan kielletyksi alueeksi ja sen ylitys/alitus on sallittu ainoastaan karttaan merkityistä ylitys-/alituskohdista.

Kiellettyjen teiden rinnalla niiden suuntaisesti kulkevia kevyenliikenteenväyliä saa käyttää. Rogainingkartan mittakaavasta johtuen sallitut kevyenliikenteenväylät näyttävät kartalla olevan paikoitellen aivan kiinni kielletyn alueen ajoradoissa, vaikka maastossa niiden välissä saattaakin olla kapea viherkaistale.

Muiden teiden ylityksissä on käytettävä suojatietä silloin, kun sellainen on saatavilla.

Kilpailualueen halki kulkee kaksi junarataa. Telakalle menevä rata sekä Naantalin/Uudenkaupungin rata. Kummallakin radalla voi olla tavaraliikennettä. Junaradalla kulku on kielletty. Junaradat on sallittu ylittää kohtisuoraan vain karttaan merkityistä kohdista riittävää varovaisuutta noudattaen. Osa ylityskohdista on vartioimattomia tasoristeyksiä. Näissä ylityskohdissa on hyvä näkyväisyys kumpaankin suuntaan.

Kielletyt alueet on merkitty karttaan punavioletilla viivoituksella. Oliivinvihreät tonttialueet ovat myös kiellettyjä alueita.

Kilpailijoille suositellaan heijastinliivin käyttöä.

Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiovakuutus voimassa.

Lisäys 10.11.2023:

Suunnistuskartan alueella sijaitsee yksi laaja, yli 10 hehtaarin kokoinen louhosalue. Alueella on tehtyjen kallioräjäytysten johdosta korkeita vaarallisia pystysuoria jyrkänteitä, jotka eivät näy kilpailukartassa. Alue ei ole aidattu eikä sitä alueen laajuuden johdosta ole nauhoitettu kielletyn alueen nauhoituksella maastoon. Alue on kuvattu suunnistuskarttaan violetilla vaarallisen alueen ristikkäisviivoituksella. Louhosalue ja sen reunat erottuvat ympäröivästä maastosta avonaisuutensa johdosta hyvin myös pimeällä, joten vahingossa sinne ei kenenkään pitäisi ajautua.

11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
Rogainingkartta 1:14 000 vuodelta 2023 ja suunnistuskartta 1:8000 vuosilta 2003/2010/2021, osittain päivitetty 2023. Kummankin kartan koko A3.

Suunnistuskartan kattamat alueet on rajattu rogainingkarttaan vihreällä katkoviivalla. Kartat ovat samassa muovikotelossa vastakkain käännettynä siten, että rogainingkartta näkyy kotelon toiselta ja suunnistuskartat toiselta puolelta. Muovikotelo on toiselta lyhyeltä sivulta avoin, eli kartat saa halutessaan ulos kotelosta.

Rastit on piirretty karttaan violetilla värillä. Rastit on merkitty ympyröin ja niiden vieressä olevien rastikoodinumeroin. Rastit saa hakea haluamassaan järjestyksessä.

Ne rastit, jotka sijaitsevat suunnistuskartan rajaamalla alueella, on piirretty ainoastaan suunnistuskarttaan. Muut rastit on piirretty rogainingkarttaan.

Suunnistuskartan alueella liikuttaessa kannattaa suunnistukseen käyttää ensisijaisesti suunnistuskarttaa. Rogainingkarttaa ei pääsääntöisesti ole päivitetty niiltä alueilta, joista on käytettävissä suunnistuskartta.

Joukkuesarjoissa kaikki joukkueen jäsenet saavat oman karttaparin.

Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa samassa paikassa. Lähtö on merkitty sekä suunnistus- että rogainingkarttaan lähtökolmiolla ja maali kaksoisympyrällä.

12. RASTINMÄÄRITTEET
Kuvalliset rastinmääritteet on painettu Rogainingkarttaan. Rogainingkarttaan on painettu myös kaikkien suunnistuskartassa olevien rastien määritteet. Rastinmääritteitä ei ole saatavilla irrallisena.

13. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
Rastit on pisteytetty eriarvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 – 10 p. Rastikoodin viimeinen numero kertoo rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla, rastista saa täydet 10 pistettä. Esimerkkejä: Rastikoodi 65 -> 5 pistettä. Rastikoodi 80 -> 10 pistettä. Rastikoodi 152 -> 2 pistettä.

Poikkeuksena normaaliin pistelaskuun, kilpailun erikoisuutena on yksi RLAIV-bonusrasti (rastikoodi 555), josta saa 15 pistettä.

Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää suoritusaika.

Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin alkavaa myöhästymisminuuttia kohden.

14. JUOMARASTI
Juomarastina toimii rasti nro 70. Juomarasti on samalla myös kilpailurasti. Rastiympyrän vieressä on kartalla juomarastia kuvaava mukin kuva. Juomapisteen tarkka sijainti on rastiympyrän keskipisteessä, ei mukikuvakkeen kohdalla.

Juomarastilla on tarjolla 2 dl pillimehuja sekä vettä. Pillimehuja on laskettu 1 kpl / kilpailija. Juomarastilla on omien juomapullojen täyttömahdollisuus.

Muistakaa leimata myös juomarastilla.

15. EMIT-LEIMAUS
Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää. Niille, jotka eivät ole ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti. Laina-emitkortit ovat kuitattavissa
henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.

Kilpailussa ei käytetä pahvisia Emit-tarkistusliuskoja. Mikäli joukkueen Emit-kortti ei toimi, joukkue ei saa
tulosta.

Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa mainitun numeron
mukainen Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit -nollauspisteessä. Vilkkuva merkkivalo leimattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa. Emit-kortteja tarvitaan vain yksi kortti per joukkue.

Rasteilla käynti kontrolloidaan asettamalla Emit-kortti rasteilla olevaan oranssiin leimasimeen.
Joukkueiden ei kannata leimata uudestaan rastilla, jolla ovat jo kertaalleen käyneet. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla Emit-kortin täyttyminen ja loppuleimojen kirjaamatta jääminen. Tuloslaskenta sinänsä selviää tuplaleimoista, mutta Emit-kortin täyttymistä ei tuloslaskentakaan enää voi
pelastaa.

Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit on palautettava
maaliintulon ja leimantarkistuksen jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään kilpailupäivänä klo 20.30. Palauttamattomasta kortista peritään 69 e.

16. LÄHTÖ
Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot tulee noutaa kilpailutoimistossa olevasta telineestä ennen lähtöön siirtymistä.

Lähdön toiminta:

Joukkueet ryhmittäytyvät varsinaisen, erikseen rajatun lähtöalueen ympärille klo 17.45 mennessä.

Tämän jälkeen joukkueet päästetään varsinaiselle lähtöalueelle, josta joukkue ottaa itselleen kilpailukartat.
Varsinaiselle lähtöalueelle päästetään ainoastaan kilpailunumerolla varustettuja
joukkueita. Kaikkien sarjojen kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan
kartan/kartat.

Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan kuluessa joukkue ei saa poistua varsinaiselta, rajatulta lähtöalueelta. Pakottavan tarpeen vaatiessa (esim. WC-hätä,) joukkueen yksi jäsen kerrallaan saa järjestäjältä siihen luvan saatuaan poistua lähtöalueelta, mutta poissaolon ajaksi joukkueen on luovutettava kilpailukorttinsa ja kaikki kilpailukarttansa järjestäjille.

Lähtölaukaus tapahtuu yhteislähtönä kaikilla sarjoilla klo 18.00, jonka jälkeen joukkueet ovat vapaita poistumaan maastoon.

Lähtö videoidaan ja varaslähdön ottaneita joukkueita rangaistaan tuomarineuvoston erillisen päätöksen
mukaisesti.

Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, joukkue saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä aikaa ei hyvitetä
loppuajassa. Lähtö puretaan ja Emit-nollauspiste siirretään välittömästi lähdön tapahduttua kilpailutoimistoon. Jos joukkueen myöhästyminen on muutamaa minuuttia suurempi, tapahtuu joukkueen Emit-kortin nollaus ja lähtö kilpailutoimistosta.

17. KUUMA RYHMÄ
Kilpailussa on käytössä ns. kuuma ryhmä, aiemmista Turku Rogaining Sprinteistä tutulla tavalla. Kuumaan ryhmään on valittu yhteensä 15 kilpailijaa, joista 10 viime vuoden kisassa saavutetun pistemäärän perusteella sekä 5 muilla erikseen mainituilla perusteilla. Kuuman ryhmän kilpailijat erottaa muista kilpailijoista keltaisesta kilpailunumerosta. Mahdollisesti myöhemmin jälki-ilmoittautuvia kilpailijoita ei enää sijoiteta kuumaan ryhmään. Kuuman ryhmän kilpailijat päästetään siirtymään karttaämpäreiden viereen klo 17.44, mutta hekin saavat ottaa kartat vasta klo 17.45. Kuuman ryhmän kilpailijat voivat valita lähtöpaikkansa vapaasti varsinaisen lähtöalueen ulkokehälle erikseen rajatulta vyöhykkeeltä.

Nro Nimi Seura Valintaperuste
1. Virtanen Matti Turun NMKY Viime vuoden pistemäärä
2. Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät Viime vuoden pistemäärä
3. Lumme Antti,Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät Viime vuoden pistemäärä
4. Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan Viime vuoden pistemäärä
5. Rannikko Toni Turun Metsänkävijät Viime vuoden pistemäärä
6. Vaininen Juha Turun Suunnistajat Viime vuoden pistemäärä
7. Holmroos Joni Turun Sinikotkat Viime vuoden pistemäärä
8. Laaksonen Mika Ne vikatikit Viime vuoden pistemäärä
9. Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat Viime vuoden pistemäärä
10. Mäki Mikko MS Parma Viime vuoden pistemäärä
11. Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko TRWS 2023: H/1.
12. Hellsten Juha Raasto TRWS 2022: H/1.
13. Jaakkola Jari Maarian Mahti TRS 2021: H/1.
14. Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät Turku Rogaining, Hall of Fame: 1.
15. Jerkku Laura,Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat D-sarjan kiintiöpaikka,
TRNS2022:JD/1.

18. MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa samassa paikassa kuin kilpailun lähtö. Maaliin ei ole viitoitusta. Kilpailuaika katkeaa maalissa suoritettavaan maalileimaukseen. Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee saapua maaliin oman joukkueensa viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkue saa pitää karttansa maaliintulon jälkeen.

Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston Emit-purkupisteessä, johon on
viitoitus /opastus maalista. Emit-purun yhteydessä joukkue saa toimitsijalta rastikohtaisen piste-erittelytulosteen. Mikäli leimauksissa on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan jatkoselvitykseen.

Joukkuesarjoissa emit-purku suoritetaan ainoastaan joukkueen yhden jäsenen toimesta. Joukkueen muiden
jäsenten tulee maaliintulon jälkeen siirtyä odottamaan väljemmälle alueelle.

Koska suurin osa joukkueista saapuu maaliin hyvin lyhyen ajan sisällä, Emit-purussa kannattaa varautua
jonotukseen.

Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin purkupisteessä.

Maalissa on Emit-purkujonon yhteydessä mehutarjoilu. Tarjolla vettä sekä sekamehua.

19. KANGASMERKIT
Ne kilpailijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Turku Rogaining -kangasmerkkiä, voivat käydä kuittaamassa
itselleen merkin kilpailutoimistossa sen aukioloaikana. Merkki on henkilökohtainen ja sen saa vain yhden
kerran.

20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT SEKÄ MUU HUOLTO
Kilpailukeskuksessa on kilpailijoiden käytössä WC-tilat. Varusteiden vaihto/pukeutuminen ja vaihtovarusteiden säilytys tapahtuu kilpailijoiden omissa autoissa. Niille kilpailijoille, joilla ei ole käytössä autoa, varataan sisätila varusteiden vaihtoon ja vaihtovarusteiden säilytykseen kilpailun ajaksi. Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta kilpailun jälkeen.

21. TULOKSET
Online-tulokset (Emit-purkutilanne) ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä kilpailun www-sivuilla osoitteessa http://www.turkurogaining.fi

22. PALKINNOT

Avoimessa kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien ilmoittautuneiden kilpailijoiden kesken
arvotaan seuraavat palkinnot:
• Lahjakortti, Intersport 50 €, 1 kpl
• Turku Rogaining/FRC 2019 putkihuivi, 3 kpl

Arvontapalkinnot arvotaan ja voittajat julkaistaan etukäteen. Voittajat voivat noutaa palkinnot
kilpailutoimistosta maalin tulon jälkeen.

23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS
Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan
kilpailun www-ja facebooksivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä
saatetaan julkaista myös kilpailijan nimi ja kilpailijan edustama seura. Kuvia luovutetaan myös lehdistön
käyttöön ja kuvia voidaan käyttää tulevien kisojen markkinointimateriaaleissa. Mikäli kilpailija ei halua, että
hänen kuviaan julkaistaan, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen rogaining@ivk.fi tai
kilpailupäivänä kilpailutoimistoon klo 17.30 mennessä.

24. MAJOITUS
Kilpailukeskuksessa ei ole järjestetty majoitusmahdollisuutta pitkämatkalaisille. Turun lähistöllä voi majoittua ilmaiseksi maastossa Jokamiehen oikeuksien nojalla esimerkiksi Kuhankuonon retkeilyalueella, www.kuhankuono.fi . Maksullista eritasoista majoitustarjontaa Turun kaupunkialueelta löytyy runsaasti, tarkempia tietoja visitturku.fi.

25. LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen järjestelysihteeriltä gsm
044-575 9223, rogaining@ivk.fi

Kilpailun löytötavaroita säilytetään vuosi, jonka jälkeen arvoltaan pienet tavarat heitetään pois ja
arvokkaammat toimitetaan löytötavaratoimistoon.

Liitteet:
Kilpailukeskuskartta