TRWS 2023 / oikeita reitinvalintoja

Rastien sijoittelussa on annettu muutama iso valinta, joihin pohjautuu rastien hakujärjestys yleisemminkin. Ne ovat:
– Missä vaiheessa haetaan rasti 160
– Rastien 140,148 ja 175 hakujärjestys
– Mitkä äärimäisistä rasteista jätetään hakematta.

160 on sijoitettu tahallaan niin, että sen haku ensimmäisenä näyttää edulliselta ja viimeisenä sen hakeminen taas on väsyneenä liian iso riski. Rastille on nimittäin pidempi ja raskaampi matka kisakeskuksesta kuin suorasta etäisyydestä tulee pääteltyä . Nyt lumi teki vielä sen, että rasti kannattaa mistä tahansa tullessa hakea idän puolelta katuja hyödyntäen. Onhan rastin paikkakin mäen sillä puolella. Rastin haku alussa ei sinänsä ole ajallisesti iso rasite mutta siitä tulee haasteita loppuradalle. Kaikki muutkin mahdolliset aloitusrastit ovat aika kaukana.

Tarkastellaan reittiä myötäpäivään juosten (vastapäivään on periaatteessa sama mutta jäljempänä annetaan perustelu, miksi myötäpäivään on parempi).
Rastin 160 oikea haku seuraa oikeasta hakujärjestyksestä rasteilla 140,148 ja 175.
Oikea aloitus on: 173-157-140-175-148-164-163-82-160. Lumen vuoksi 173 tosin muuttui hyvin raskaaksi haettavaksi ja ehkä kannatti jättää väliin.
160 haetaan siis idästä katuja hyödyntäen, mahdollisimman lyhyt matka metsässä kulkien.

Tarkastellaan rasteja 140, 148,175: Ensin haetaan tietenkin 140. Sieltä on suunnilleen sama matka juosta 148:n kautta 175:lle kuin 175:n kautta 148:lle. Mutta verrataanpa tilannetta, kun ollaan rastilla 175 siihen, että ollaan rastilla 148. Mihin jatkuu matka?
148:lta on selvä latu lyhyin rastivälein 160:lle mutta 175:ltä lähin rasti on 143 tai 149, jotka ovat kaukana. Jos haetaan 143, on haettava myös ja 149:ltäkin on vielä hyvin pitkä matka seuraavalle merkittävälle rastille eli 138:lle. Ohitustien eteläpuolelle on siis lähdettävä rastilta 148.

Edelleen 160:ltä lasketellaan rastille 135, mistä Runosmäen lenkki: 166-137-144-136-155-(138-72)-145-69-. Kovat voivat siis hakea 138:n ja 72:n. Ja jos on niin paljon resursseja (tai sula keli), että tarvitaan rasti 149, se haetaan: 155-143-149-138-72-154.
Juomapisteen jälkeen 76-153-77 eli tässä tarvitaan sitä Kuninkojan keskimmäistä ylityspaikkaa. Kuninkojan rastien aloittaminen 75:stä on selvästi pidempi (jos haetaan -69-153-76-75).
Runosmäelle löytyy pari muutakin aika hyvää hakujärjestystä, mutta ne ovat jonkun sata metriä pidempiä. Aloitus 160:ltä johtaa lopulta rastille 136, josta jää pakko hakea rastit 143 ja 149 (joita ilmankin tämä kisa olisi voitettu) ja Kuninkojan aloitus menee rastille 75, jonne pääsy on pidempi: (160-82-157-140-175-148-164-163-144-137-155-136-143-149-138-72-154-69-166-135-153-76-75-)

Tässä välissä perustelu sille, miksi rata on parempi kiertää myötä- eikä vastapäivään.
Vastapäivään aloittaessa Kuninkojan hitaat rastit tulevat aika alkuun, jolloin on vaikea päättää, mitkä niistä kannattaa hakea / jättää väliin, ettei vaaranna Pomponrahkan 23 pisteen pottia, joka jäisi aivan loppuun ilman säätövaraa. Vaikeat metsärastit on toki muuten kannattavaa hakea alkupuolella, koska niiden haku voi väsyneenä viedä paljon arvioitua enemmän aikaa mutta nyt nuo rastit toimivat säätövarana, joista on loppuvaiheessa helpompaa pudotella etäisimpiä pois. Ja Kuninkojan jälkeenkin jää vielä rasteja säätövaraksi.
Pomponrahkan rastivälit ovat helppoja melkein tasamaavälejä eli ne rastit pitää saada haettua.

Kuninkojan rastien hakujärjestys on 77-75-73-70-(156)-74-78-83. Näin vältetään mäkien ylitykset ja etenkin raskas, pitkä umpihankiväli 75-70. Lisäksi noilla väleillä menee yleensä polku. Lumisuus teetti sen, että äärimmäisten rastien haun kanssa joudutaan puntaroimana myös rastien 75 ja 156 hakua Kuninkojan kartalta. Ainakin 156 muuttui lumen takia liian kalliiksi pisteeksi. Sulan maan suunnitelmassa kumpikin rasti kuuluu optimireittiin.
Kun tehdään valintaa äärimmäisiä reunarastien rastit 147+105 vs 143+149 kesken, jotka ovat siis 12 pisteen pareja, on oikea valinta 143+149. Lisäksi siis 156 putoaa reitiltä pois nyt lumen vuoksi

Rasti 79 on sijoitettu niin, että se on ”pakko hakea” ja sinne kannattaa juosta 78:lta nimenomaan 83:n kautta. Rastiväli 78-79 kun ei ole juurikaan lyhyempi kuin 78-83-79 mutta sisältää enemmän umpimetsää.
79:n valinnan vastineeksi on kuitenkin annettu houkutus lähteä rastilta 83 suoraan rastille 147, mikä on virhe, pitkä ja raskas väli kahden mäen yli ja maksaa samalla 79:n.
Kiireen sattuessa Kuninkojalta tullessa kannattaa aina poimia rasti 79. Siitä maaliin on kuitenkin vain vähän pidempi matka rastin 174 kautta eli sekin rasti on kannattava haku.

79:n jälkeen 174 ja vasta sen jälkeen, jos oikeasti on niin kovasta juoksijasta kyse, haetaan 147 ja 105. Silloin otetaan matkalla myös 71. Jos tuonne lähtee, pitää 105:n jälkeen pystyä hakemaan myös 158 tai tulee köyhä ja pitkä kotimatka. Jos siis kartan luoteiskulmaan mennään, pitää sitten olla niin kova juoksija että sieltä on kyettävä hakemaan kaikki rastit ilman, että itäpuolen rasteja jää niiden vuoksi hakematta.
Sama pätee siis tietenkin myös sieltä aloittamista.
174:n jälkeen jää vielä kellosta riippuen vaihtoehdoksi 158-106 tai 106 tai suoraan maaliin.
On kannattavampaa / turvallisempaa hakea 158 kuin 147+105, koska 158, sen lisäksi, että sinne selvästi lyhyempi ja kevyempi matka kuin 147:n kautta 105:lle, on sieltä huomattavasti lyhyempi matka edelleen 106:lle

Kaikki rastit siis ratamestarin optimijärjestyksessä (suluissa suositellut väliin jätettävät rastit, suhteutettuna tämän kisan parhaiden tasoon):
173-157-140-175-148-164-163-82-160-135-166-137-144-136-155-(143-149)-138-72-154-69-76-153-77-75-73-70-(156)-74-78-83-79-174-(71-147-105)-158-106.

Luokkaa hitaampien juoksijoiden kannattaa ensin jättää väliin 138 ja 72 ja seuraavaksi karsia rasteja Kuninkojalta eli lyhimmillään esim. rastilta 77 suoraan 79:lle.

Annettu reittikuvaus pätee siis myös toiseen suuntaan juostuna mutta siinä lopun säätövaraksi jää Pomponrahkan rastit, jotka kannattaisi saada haettua. Ja vastaavasti alussa tarvitaan valintapäätös raskaista rasteista, joiden haku saattaa lopuksi osoittautua liian kalliiksi.

Terveisin ratamestariryhmä.


Rataryhmän 184 pisteen optimireitti