Kilpailuohjeen liite: Kuninkojan ylitys

Kuninkoja ei ole jäässä ja on epätodennäköistä, että siihen kehittyisi kantavaa jääkantta kilpailuun mennessä. Suurimman suunnistuskarttapalan alueella ojan yli pääsee kolmesta kohdasta. Yksi ylityspaikka on esitetty kartassa lähellä suunnistuskartan rastia 77. Siinä ei kuitenkaan ole siltaa, vaan ylityspaikka kuvaa kahlaamoa, missä ei normaalissa vesitilanteessa tarvitse kahlata, vaan hyvin huolellisesti kiville astuen ojasta pääsee kyllä yli jalkojaan kastelematta. Lumen takia kivet saattavat tosin olla arvaamattoman liukkaat. Kovin aroille tuota paikkaa ei voi suositella mutta ojan ylipääsy tuosta kohdasta on selvä etu joillakin ratavaihtoehdoilla. Vaikka ylitykseen kuluisi vähän aikaakin.

Ylityspaikasta n. 30 m alajuoksulle päin on toisessa kuvassa esitetty riukuviritys, josta ylityksen ratamestari kuvassa esittää. Kivet näkyvät siinä kuvassa taaempana ojanmutkassa. Astelemiseen tarkoitettu riuku on vähän epäilyttävän ohut eikä kisajärjestäjät ota vastuuta sen kestämisestä. Jos kyseisiä riukuja käytetään, toivotaan siinäkin käytettävän malttia, jotta viritys säilyisi ehjänä edelleen muillekin kulkijoille. Kartassa esitetty ylityspaikka kuvaa siis kivien kohdalla olevaa ylityskohtaa. Siihen ei kartalla johda polkua.

Yllä kuva karttaan merkitystä ylityskohdasta

Riuku-ylityskohta, n. 30 metriä karttaan merkittyä ylityskohtaa etelämpänä