Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ratamestarin lausunto

 

Tervetuloa jälleen ratkomaan rogaining-tehtäviä talviolosuhteisiin.


Maaliskuinen ajankohta ei ole tänä talvena yhtään vähemmän talvinen kuin mikään muukaan ajankohta ja kilpailun voisikin katsoa edustavan yhtä hyvin niin syys- talvi- kuin kevätkisaakin.

Kilpailualueen metsäalueet ovat pääosin tuttua täkäläistä, paikoin jyrkkäpiirteistä kalliomaastoa mutta alueen hallitseva piirre on kuitenkin runsaat pellot ja muut avoimet alueet. Myös meri näyttäytyy monin paikoin. Suunnistuskartan ja peruskartan maastot poikkeavat selvästi toisistaan suunnistuskartan huipentuessa reunaosaltaan jyrkkäpiirteiseksi mäkimaastoksi, kun peruskartalla juostaan pääosin melko loivapiirteisellä ja avoimella alueella, jonkin verran myös peltojen poikki reittisuunnitelmasta riippuen.

Edellisviikon pakkasjakso on vaikuttanut merkittävästi koko talven hyvin märkinä lionneiden peltojen juostavuuteen.
Pellot ja niityt jäätyivät ja myös piripinnassa olleet ojat vetäytyivät uomiinsa. Metsät ovat edelleen hyvin märkiä, suot ja kosteat notkot tulvivat karttamerkintäänsä laajempina vesialtaina. Peltojen alavilla osilla voi olla järvi. Metsissä on paikoin myös liukasta ja rannoilla ja pelloilla on jääkenttiä mutta kulkukelpoisuus on alustan puolesta muuten kaikkialla hyvä. Vajaa viikko ennen kisaa niityt ovat jäisiä, pellotkin pääosin. Viime päivien lauha keli on pehmentänyt ainakin kynnöspeltoja, joiden ylitykset eivät tosin ole kovin välttämättömiä.

Suositeltava jalkinevalinta on nastallinen kenkä, mutta ilman nastojakin pärjää ainakin peruskartalla. Asvalttipäällysteistä tietä ei ole kovin runsaasti juostavana.

Suurella osalla rastivälejä leimallista ovat helpot siirtymäosuudet, korostuen luonnollisesti peruskartalla. Suunnistuskartallakin haastavampaa suunnistusta esiintyy suhteellisen lyhyinä jaksoina. Toki suunnistuskartan rastivälit ovat selvästi peruskartan välejä vaikeampia ja hidaskulkuisempia.

Näennäinen helppous ei kuitenkaan muuta sitä lajille tyypillistä tosiasiaa, että oikein tehty suunnitelma ratkaisee.
Lukuisat aluetta jakavat kielletyt alueet ja linjat ja sekä näiden rajalliset ylityspaikat mutkistavat suunnitelman tekemistä, etenkin kun kisakeskuksen sijainti melko keskeisesti antaa runsaasti aloitussuuntia ja sitä myötä erilaisia reittivariaatioita.

Oikeat ratkaisut tai valinnat parhaaseen reittiin saattavat olla aika yllättäviä.

Huomioikaa kilpailuohjeen kuvaukset kielletyistä teistä. Sallitut väylät ja ylitys- / alituspaikat Raisionlahden kohdalla on suositeltavaa katsoa tarkasti.

HUOM: Peruskartan pohjoissuunta on karttakoordinaatiston suuntainen, mikä poikkeaa kompassipohjoisesta n. 12 astetta. Peruskartalta otettaessa kompassisuuntaa on käännettävä n. 12 astetta myötäpäivään karttalehden pystysuunnasta.

Erityiskohteista huomattavaa:
Rasti numero 167 on juomarasti ja se on merkitty karttaan myös juomarastin symbolilla.
Muista leimata! Varmuuden vuoksi ennen juomista. Rastihenkilöstö ei muistuta asiasta.

Hauskaa kisaa kaikille toivottaa ratamestari !